Trajnimet & Certifikimet

Trajnimi 1: Udhëheqja për Menaxher

 • Përshkrimi i shkurt i trajnimit:

 • Ky trajnim është i përshtatshëm për:

 • Pas përfundimit të këtij trajnimi, ju do të jeni të gatshëm të:

 • Kodi i trajnimit:

 • Kohëzgjatja: 2 jave

 • Çka përfshihet në trajnim:

Trajnimi 2: Fillo biznesin on-line dhe krijo

 • Përshkrimi i shkurtë i trajnimit:

 • Ky trajnim është i përshtatshëm për:

 • Pas përfundimit të këtij trajnimi, ju do të jeni të gatshëm të:

 • Kodi i trajnimit:

 • Kohëzgjatja: 5 ditë

 • Çka përfshihet në trajnim: