TRAJNIM INTERAKTIV

I ofruar në mbi 15 vende të ndryshme deri sot, ky program trajnimi i qeverisjes korporative është i bazuar në hulumtimet e fundit dhe trendet globale të ekspertëve ndërkombëtarë të cilët janë edhe trajnues në këtë program. Trajnimi është i bazuar në fokusin e IFC mbi krijimin e tregjeve dhe kuptimin e realitetit të ekonomive në zhvillim. Përvojat e rrjetit të gjerë të të diplomuarve dhe rrugëtimet profesionale të liderëve të biznesit në tërë botën kanë qenë themeli i projektimit të këtij programi trajnimi.

Data: 13, 14, 16 dhe 20 Qershor 2022
 15:00 – 18:00 (GMT)
Four Points by Sheraton Prishtina City

Çmimi promocional për person: 390 EUR

APLIKO

CORPORATE GOVERNANCE TRAINING

INCLUSIVE

LEADERSHIP

FOR
COMPANY
SUSTAINABILITY

PART OF IFC
WOMEN ON BOARD & LEADERSHIP PROGRAM

.

In Collaboration with

13 Qershor 2022 / 15:00 – 18:00 / Four Points by Sheraton, Marigona Residence

Në këtë modul, pjesëmarrësit do të shqyrtojnë se çfarë është qeverisja korporativa. Ata do të shikojnë përfitimet që ndërmarrja nxjerr nga qeverisja e mirë, duke përfshirë aksesin në financa. Së fundi, do të njihen me fazat e rritjes për NVM-të, si dhe me rreziqet dhe mundësitë që lidhen me qeverisjen në secilën faze të ciklit jetësor të ndërmarrjes. Pjesemarrësit do të udhëzohen se si të përdorin mjete për të përcaktuar fazën e rritjes së dhe të kuptojnë veprimet kryesore të qeverisjes të rekomanduara për çdo fazë të zhvillimit të ndërmarrjes:

Pjesëmarrësit do të:

 • Kuptojnë rëndësinë e qeverisjes së NVM-ve dhe se si ajo ndihmon në sigurimin dhe rritjen e biznesit tuaj
 • Njihen me fazat e rritjes së kompanisë: si po evoluon biznesi im?
 • Identifikojnë fazën e evolucionit të kompanisë dhe veprimet e rekomanduara për rritje
 • Kuptojnë Matricën e Qeverisjes së SME-ve dhe si ta përdorni atë në adresimin e rreziqeve tipike për ndërmarrjen dhe investitorët e saj në çdo fazë të zhvillimit të NVM-ve
 • Analizojnë rolet dhe përgjegjësitë e bordit dhe ti dallojn ato me funksionet e menaxhimit

14 Qershor 2022 / 15:00 – 18:00 / Online

Në këtë modul, pjesëmarrësit shqyrtojnë përfitimet për organizatat që të zgjerojnë tiparet e tyre drejtuese të diversitetit dhe përfshirjes dhe të pajisen për t’iu përgjigjur sfidave dhe krizave të shekullit të 21-të.

Pjesëmarrësit do të:

 • Analizojnë modelet e lidershipit të gjithëpërfshirës që ndërton aftësitë e inteligjencës emocionale dhe sociale të nevojshme për të nxitur inovacion dhe për të nxitur eksplorimin e mundësive të reja dhe rritjen e qëndrueshme
 • Navigojnë nga paragjykimet dhe stereotipet e pavetëdijshme që bllokojnë talentin në përfshirjen e vetëdijshme që tërheq dhe ruan talentin
 • Analizojnë të dhënat që përshkruajnë tendencat aktuale në diversitet dhe përfshirje
 • Praktikojnë sjelljet e lidershipit që thyejnë ciklin e paragjykimeve

16 Qershor 2022 / 15:00 – 18:00 / Online

Në këtë modul, pjesëmarrësit do të shqyrtojnë strategjitë që hapin mundësi për të tërhequr dhe mbajtur talente të ndryshme, përfshirë promovimin e lidershipit të grave, dhe për të forcuar performancën e kompanisë.

Pjesëmarrësit do të:

 • Interpretojnë tendencat dhe treguesit globalë mbi lidershipin inkluziv dhe diversitetin
 • Përshkruajnë dhe zbatojnë praktikat më të mira dhe strategjitë kryesore për;
  • Bërja e grave të dukshme përmes të dhënave;
  • Politika miqësore me familjen;
  • Partneriteti me aleatët meshkuj;
  • Mentorimi dhe sponsorizimi;
  • Rrjetëzimi;
  • Trajnimi transformues;
  • Rrugët alternative të karrierës dhe sipërmarrjes
 • Zhvillojnë plane konkrete veprimi dhe hapa praktikë që synojnë diversitetin dhe përfshirjen gjinore

20 Qershor 2022 / 15:00 – 18:00 / Hybrid @ Four Points by Sheraton, Marigona Residence

Në këtë modul, pjesëmarrësit argumentojnë për lidhjen e përfshirjes dhe diversitetit gjinor me rritjen e qëndrueshme.

Pjesëmarrësit do të:

 • Analizojnë se si një biznes familjar i listuar publikisht i përgjigjet krizës dhe theksit në rritje mbi ESG
 • Ekzaminojnë nxitësit e qëndrueshmërisë si Qëllimi, Njerëzit, Profiti dhe Planeti
 • Analizojnë lidhjen midis grave udhëheqëse dhe agjendës së ndryshimeve klimatike, si dhe përfitimet e standardeve të pasqyrave gjinore dhe investimeve ndikuese.
 • Rishikojnë një rast studimor të një zinxhiri restorantesh të ushqimit të shpejtë për të identifikuar lidhjet midis Diversitetit dhe Përfshirjes, ESG dhe qëndrueshmërisë

Certifikimi

Pjesëmarrësit do të marrin një certifikatë të nënshkruar nga IFC World Bank dhe Sigma BMC pas pjesëmarrjes me kohë të plotë për të 4 modulet.

Trajnerët

Loty Salazar është Drejtuese Globale për Gratë në Borde dhe në programin e Lidershipit të Biznesit dhe një zyrtar i qeverisjes korporative në IFC. Në këto kapacitete, Loty drejton përpjekjet e IFC-së për të mbrojtur përfitimet e qëndrueshme të biznesit të diversitetit gjinor dhe përfshirjes në bordet e kompanive dhe pozitat e larta drejtuese. Duke iu përgjigjur kërkesës në rritje nga tregjet në zhvillim dhe ato në zhvillim, programi i Loty ndërton linjat e talenteve femra dhe promovon praktikat më të mira mjedisore, sociale dhe të qeverisjes (ESG). Ajo mbikëqyr një ekip që ka projektuar dhe ofruar me sukses sesione trajnimi për udhëheqjen e biznesit të grave në mbarë botën, ka krijuar përmbajtje me ndikim multimedial dhe ka prodhuar kërkime të rëndësishme se si lideret e biznesit gratë rritin performancën e ESG.

Mike Lubrano, është Drejtor Menaxhues i Valoris: Stewardship Catalysts, një firmë që ndihmon investitorët dhe kompanitë e portofolit të përmirësojnë qeverisjen e tyre korporative, administrimin e investitorëve dhe performancën e qëndrueshmërisë. Ai është profesor ndihmës i financave të qëndrueshme dhe investimeve me ndikim në Shkollën Johns Hopkins të Studimeve të Avancuara Ndërkombëtare në Uashington, DC. Majk gjithashtu jep mësim në kursin e nënshkrimit të Rrjetit Ndërkombëtar të Qeverisjes së Korporatave për Qeverisjen, Administrimin dhe Qëndrueshmërinë. Me George Dallas, Mike është autor i “Qeverisja, Administrimi dhe Qëndrueshmëria”, botuar në qershor 2021. Si investitor ashtu edhe si konsulent, Majk ka punuar me borde të panumërta të drejtorëve dhe menaxherëve të kompanive për të përmirësuar qeverisjen e tyre korporative dhe praktikat e qëndrueshmërisë. dhe transparencë për të rritur vlerën e firmës.

Brenda Bowman ka punuar me Korporatën Financiare Ndërkombëtare (IFC) që nga viti 2007. Ajo është aktualisht projektuese e kurseve dhe trajnere kryesore për programin Gratë në Borde dhe në Lidershipin e Biznesit. Fushat e saj të ekspertizës së markës tregtare përfshijnë diversitetin gjinor, udhëheqjen gjithëpërfshirëse dhe krijimin e vlerave në bordet e drejtorëve dhe në nivel ekzekutiv, Eksperiencë, dizajn trajnues transformues dhe të mësuarit në botën e korporatave. Ajo ishte bashkëautore e Paketës së Instrumenteve të Sekretarit të Korporatës së IFC-së.Udhëheqja e Bordit dhe Kompleti i Burimeve të Trajnimit për Sektorin Bankar Nigerian dhe Drejtorët e Bordit në Malavi. Brenda drejton konferenca dhe seminare të trajnimit të trajnerëve në të gjithë botën për bankierë, sipërmarrës, drejtues të OJQ-ve, zyrtarë qeveritarë, drejtues të korporatave dhe borde të drejtorwve.

Dr. Saxhide Mustafa, Zëvendës Drejtore Ekzekutive, INSTITUTI RIINVEST. Ka mbi 10 vjet përvojë në projekte kërkimore në fushën e qeverisjes së korporatave, zhvillimit ekonomik lokal, fuqizimit ekonomik të grave etj.

Dr. Myesere Hoxha është Themeluese dhe Drejtuese e Sigma BMC. Ajo ka një përvojë të madhe në menaxhim dhe këshillim ESG. Ndër të tjera, ajo është një avokuese e Qeverisjes së Korporatave dhe përfshirjes së grave në Borde dhe Lidership Biznesi.

Contact

Vesa Ukaj Binaku
Sigma BMC

vbinaku@sigmabmc.com

+383 44 900 141

.

In Collaboration with