Vlerësimi, Plani i zhvillimit dhe Dizajni

Ne besojmë se ndërmarrjet e mëdha janë ndërtuar nga njerëz të mëdhenj, dhe udhëheqësit e mëdhenj duan të fuqizojnë ekipet e tyre.

 • Vlerësimi i nevojave për të identifikuar nivelin aktual të aftësive, kompetenacve ose njohurive të stafit tuaj.

 • Plane për zhvillim të  aftësive dhe kompetencave të punonjësve tuaj.

 • Dizajnim i programeve për zhvillim të aftësive dhe kompetencave të punonjëseve tuaj sipas nevojave.

 • Qasje unike 360° për zhvillimin individual të udhëheqjes ekzekutive dhe ekipit tuaj.

Trajnimet & Certifikimet

 • Udhëheqja për Menaxher

 • Fillo Biznesin on-line dhe krijo

 • Të menduarit dhe planifikimi strategjik

 • Ndërmarrësi dhe planifikimi i biznesit të ri

 • Digjitalizimi i biznesit

 • Standardet ne IT dhe ITES

 • Garantimi i cilësisë dhe Plani i kontrollit

 • Kënaqësia e konsumatorit (trajnim & certifikim)

 • ISO 9001: 2015 (trajnim & certifikim)

Coaching & Ndërtimi i ekipit

Ne i ndihmojmë drejtuesit tuaj në zhvillimin, rritjen dhe mirëqenien e tyre.

Në varësi të kërkesave të kompanisë suaj, ne ofrojmë programe të ndryshme të coachingut, si dhe shërbime të tjera të personalizuara në lidhje me zhvillimin profesional si ate individual ashtu edhe ekipor. Coach (stervitesit) tane përdorin qasje  transformuese për të menaxhuar çështjet profesionale dhe personale që  ndikojnë në performancën e juaj, drejtueseve te tjere apo ekipit tuaj.

Kompania juaj mund të përfitoj nga iniciativat tona të coaching-ut të personalizuar, të cilat zbatohen lehtësisht dhe garantojnë përmirësim të vlefshëm. Ne kemi zhvilluar me kujdes sistemin tonë të coaching-ut për të përshpejtuar zhvillimin e punonjësve dhe për të nxitur rezultate më të mira të biznesit tuaj.

 • 360° Feedback për Ekzekutiv

 • Punëtori për ndërtim ekipi

 • Masterclasa për ekzekutiv

 • Coaching për Executive

 • Coaching për ndërtim ekipi

Na Kontaktoni