Zhvillim i kapaciteteve të juaja njerëzore

Ne do të punojmë me ju për të identifikuar nxitësit kryesorë për zhvillimin dhe zbatimin e programit tuaj të trajnimit në mënyrë që të maksimizoni përfitimet për biznesin tuaj.

Vlerësimi i nevojave për trajnim (i njohur edhe si analizë e nevojave për trajnim) do t’ju ndihmojë të identifikoni nevojat për trajnim dhe zhvillim të stafit tuaj dhe t’ju tregojë aftësitë e nevojshme qe biznesi i juaj të rritet dhe të zhvillohet.

Ne ju ndihmojmë në zhvillim të kapaciteteve

Kontakto

Klientët tanë – Testimonials

Medica Gjakova

German Corporation Kosovo

British Embassy Pristina

Dhoma Ekonomike e Grave te Kosoves - G7

US Embassy Pristina

International Development Ireland

Women 4 Women Kosova