Përmirësimi i proceseve

SIGMA BMC ofron zgjidhje të përmirësimit të procesit që ofrojnë rezultate të matshme dhe kuptimplota. Ne përdorim praktikat më të mira të industrisë përfshirë përmirësimin e proceseve të operacioneve, përmirësimin e vazhdueshëm (CI), përmirësimin e proceseve të biznesit (BPI), menaxhimin e proceseve të biznesit (BPM) dhe Lean dhe Six Sigma (DMAIC).

Duke zbatuar procese të përmirësimit të integruar, efikas dhe fleksibël, SIGMA BMC siguron që klientët tanë të jenë në gjendje të përshtaten me tregjet që ndryshojnë me shpejtësi, të zvogëlojnë vonesat dhe të rrisin kënaqësinë e konsumatorëve, të inkurajojnë bashkëpunimin me partnerët dhe klientët dhe të optimizojnë shfrytëzimin e burimeve.

Ne ofrojmë përmirësim të proceseve përmes

Kontakto

Klientët tanë – Testimonials

GIZ

Daqa Playground

Kiesa

instituti i kosoves per administrate publike