Project Description

Prill-Tetor, 2018

SIGMA BMC do te zbatoj projektin për zhvillim te kapaciteteve te grave dhe te rinjve ne ndërmarrësi dhe planifikim biznesi ne kuadër te projektit “Përmirësimi I mundësive për jetese te grave dhe te rinjve te rikthyer dhe komunitetit vendas ne regjionin e Dukagjinit” te MEDICA Gjakova (www.medicagjakova.org) te përkrahur nga Medica Mondiale, (www.medicamondiale.org) respektivisht Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammernarbeit (GIZ) GmbH.

SIGMA BMC do te ngrit kapacitet e 180 pjesëmarrëseve ne zhvillim te biznes planeve dhe aftësive te tyre ndërmarrëse. Ne fund te programit te trajnimit, SIGMA BMC ne bashkëpunim me pjesëmarrës te përzgjedhur do te zhvilloj produktin e ri dhe zbatoj brand-im te këtij produkti.