Projekte

Gratë në Borde dhe Lidership Biznesi (WBBL)

2023-10-25T18:48:01+00:00

SIGMA BMC sjell programin e IFC World Bank Gratë në Borde dhe Lidership Biznesi (WBBL) Pamje nga ngjarja e organizuar. SIGMA BMC mbështetur nga IFC World Bank Group solli në Kosovë Programin Gratë në Bord dhe Lidership Biznesi (#WBBL) të #IFC-së. Programi WBBL: ➡ Pozicionon nismat për diversitet dhe gjithëpërfshirje [...]

Gratë në Borde dhe Lidership Biznesi (WBBL)2023-10-25T18:48:01+00:00

GRATË NË BORDE TË KORPORATAVE: Diversiteti në borde u sjell vlerë kompanive të Kosovës

2023-10-25T18:04:16+00:00

GRATË NË BORDE TË KORPORATAVE: Diversiteti në borde u sjell vlerë kompanive të Kosovës Me 24 Qershor 2021, u mbajt tryeza me temën “Gratë në Bordet e Korporatave - Diversiteti në borde u sjell vlerë kompanive të Kosovës” Ishte një diskutim i shkëlqyeshëm për barrierat në përfaqësimin e grave në borde, por edhe sfidat që bizneset [...]

GRATË NË BORDE TË KORPORATAVE: Diversiteti në borde u sjell vlerë kompanive të Kosovës2023-10-25T18:04:16+00:00

#agromarketks: tregu i pare virtual për fermerë

2022-01-03T11:21:43+00:00

U lansua e-tregu i gjelbër Agromarketks Tregu i gjelbër virtual Agromarket KS mbështetë fermerët vendas, për të furnizuar produkte të freskëta direkt te konsumatori Sigma BMC në konzorcium me Dhoma Ekonomike e Grave të Kosovës – G7 dhe me mbështetje të Agjencisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar të Japonisë (JICA), zhvilloi tregun e parë të gjelbër virtual [...]

#agromarketks: tregu i pare virtual për fermerë2022-01-03T11:21:43+00:00

Executive Coaching

2019-09-26T13:23:16+00:00

Është me rëndësi të sqarohet coaching apo stërvitja, pasi që është koncept i ri tek ne. Coaching nuk është mentorim. Mentorët ndajnë përvojat dhe ekspertizën për të transferuar njohuritë e tyre paraprake. Coaching nuk është këshillim apo konsulencë. Këshillimi, në terma të gjerë, ofron një ekspertizë për një tarifë për një organizatë ose situatë. [...]

Executive Coaching2019-09-26T13:23:16+00:00

ISO Standardet për Laboratore Mjekësore

2019-02-05T16:52:08+00:00

Prezantimi i gjetjeve dhe planit të veprimit për zbatim të standardeve ndërkombëtare ISO në laboratorin kombëtar referent për tuberkulozë. ISO Standardet në Laboratorin Referent Kombëtar për Tuberkulozë Sot, përfundoi punëtoria dy ditore për të prezantuar gjetjet nga analiza GAP dhe plani e realizimit të sistemit të menaxhimit të cilësisë sipas [...]

ISO Standardet për Laboratore Mjekësore2019-02-05T16:52:08+00:00

Zhvillimi i Eksportit: Shërbim i ri në Kosovë

2018-09-11T22:19:45+00:00

Pamje nga ngjarja e organizuar. SIGMA BMC ofruesi i këtij shërbimi SIGMA BMC promovoi shërbimet e reja në fushën e zhvillimit dhe menaxhimit të Eksportit. Ngjarja e organizuar nga Këshilli i Konsulentëve të Kosovës (BCC) në bashkëpunim me EBRD dhe Projektin Enhancing Youth Employment (EYE). Në ngjarje, Znj. Myesere Hoxha [...]

Zhvillimi i Eksportit: Shërbim i ri në Kosovë2018-09-11T22:19:45+00:00

Shërbime për Zhvillim Organizativ të Departamenteve të Shërbimeve

2018-09-11T22:18:13+00:00

Shërbime për zhvillim organizativ të departamenteve të shërbimeve publike dhe ndërmarrjeve të shërbimeve publike në komunat veriore të Kosovës SIGMA BMC do të analizoj kapacitetet ekzistuese të ofrueseve të shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave në komunat veriore të Kosovës dhe të sistemit ekzistues paralel të ndërmarrjeve të shërbimeve publike. Projekti është i [...]

Shërbime për Zhvillim Organizativ të Departamenteve të Shërbimeve2018-09-11T22:18:13+00:00

Ndërgjegjësimi i Grave Ndërmarrëse

2018-09-11T22:14:37+00:00

Ndërgjegjësimi i grave ndërmarrëse me standarde ndërkombëtare të menaxhimit Maj-Nëntor, 2018 Në bashkëpunim me G7-Oda ekonomike e grave, SIGMA BMC do të zbatoj projektin “Ndërgjegjësimi i grave ndërmarrëse me standarde ndërkombëtare të menaxhimit”, ku janë planifikuar një seri e seminareve/punëtorive njëditore për ngritjen e vetëdijes së grave ndërmarrëse me standardet ndërkombëtare të [...]

Ndërgjegjësimi i Grave Ndërmarrëse2018-09-11T22:14:37+00:00

Këshillim për Rritje Ndërkombëtare: Zhvillim dhe Menaxhim Eksporti

2018-09-11T22:12:44+00:00

SIGMA BMC ofruesi i këtij shërbimi Maj, 2018 Koncepti i SIGMA BMC u përzgjodh nga projekti EYE për tu përkrahur në zhvillimin e shërbimeve të reja të propozuara. Këto shërbime të reja kanë të bëjnë me promovim, zhvillim dhe menaxhim eksporti. SIGMA BMC do të ngritë kapacitete e saj dhe në [...]

Këshillim për Rritje Ndërkombëtare: Zhvillim dhe Menaxhim Eksporti2018-09-11T22:12:44+00:00