Postime

Imperativi që Kosova të ndjekë ESG dhe financim të qëndrueshëm

2023-09-29T14:17:18+00:00

ESG in Kosova Zbuloni pse Kosova po i jep prioritet parimeve Mjedisore, Sociale dhe Qeverisjes (ESG) dhe Financave të Qëndrueshme (FQ), pavarësisht se është në fazat e saj të hershme. Eksploroni shtytësit kryesorë, duke përfshirë anëtarësimin në BE, tërheqjen e investimeve ndërkombëtare, adresimin e sfidave mjedisore dhe sociale dhe forcimin e sektorit bankar. [...]

Imperativi që Kosova të ndjekë ESG dhe financim të qëndrueshëm2023-09-29T14:17:18+00:00

GRATË NË BORDE TË KORPORATAVE: Diversiteti në borde u sjell vlerë kompanive të Kosovës

2023-10-25T18:04:16+00:00

GRATË NË BORDE TË KORPORATAVE: Diversiteti në borde u sjell vlerë kompanive të Kosovës Me 24 Qershor 2021, u mbajt tryeza me temën “Gratë në Bordet e Korporatave - Diversiteti në borde u sjell vlerë kompanive të Kosovës” Ishte një diskutim i shkëlqyeshëm për barrierat në përfaqësimin e grave në borde, por edhe sfidat që bizneset [...]

GRATË NË BORDE TË KORPORATAVE: Diversiteti në borde u sjell vlerë kompanive të Kosovës2023-10-25T18:04:16+00:00

ISO mundësoi qasje falas në ISO 31000, ISO 22301 dhe standarde të tjera të vazhdimësisë së biznesit

2020-04-15T11:10:54+00:00

Në përgjigje të shpërthimit të COVID-19, Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO) ka siguruar qasje falas në disa prej standardeve të tij kryesore që mbështesin menaxhimin e vazhdueshmërisë së biznesit, aftësinë e tij dhe menaxhimin e rreziqeve. Standardet janë në dispozicion në format vetëm për lexim, dhe lidhjet mund t'i gjeni këtu: ISO 31000: 2018 Menaxhimi [...]

ISO mundësoi qasje falas në ISO 31000, ISO 22301 dhe standarde të tjera të vazhdimësisë së biznesit2020-04-15T11:10:54+00:00

Prezantimi i Strategjisë së Eksportit: Golden Eagle

2019-07-12T17:20:48+00:00

SIGMA BMC në ko-financim me projektin EYE, dorëzoi produktet e zhvilluara për eksport Mars 2018 - Qershor 2019 SIGMA BMC me sukses zbatoi projektin  "Advice for International Growth" . Me kete projekt u zhvilluan nje sere analizash dhe produktesh te intelegjences se tregut dhe strategjive te marketingut per hyrje ne tregje nderkombatere [...]

Prezantimi i Strategjisë së Eksportit: Golden Eagle2019-07-12T17:20:48+00:00

Pako e re: Turn-Key Management Consulting

2020-01-13T16:12:18+00:00

Pako e re e shërbimeve këshilluese: SIGMA BMC TURN-KEY MANAGEMENT CONSULTING Të gjitha në një, pako e re e shërbimeve këshilluese sipas nevojës së bizneseve.... Në përvojën e gjatë të punës me kompani të madhësive dhe industrive të ndryshme, kemi kuptuar se qasja e bazuar në përmirësime të cilat fokusohen në [...]

Pako e re: Turn-Key Management Consulting2020-01-13T16:12:18+00:00

SIGMA BMC Export Facilitation Athens Fashion Trade Show-2019

2019-02-06T16:48:36+00:00

SIGMA BMC lehtëson takimet B2B me qëllim të rritjes së eksportit në Kosovë Myesere Hoxha nga SIGMA BMC lehtësoi takimet B2B të përfaqësuesëve dhe anëtarëve të KAMA në panairin Athens Fashion Trade Show-2019 të mbajtur me 25-28 Janar 2019. Takimet B2B u bënë me blerës potencial nga Kanada, Turqia, Libani, etj. Takimet B2B [...]

SIGMA BMC Export Facilitation Athens Fashion Trade Show-20192019-02-06T16:48:36+00:00

ISO Standardet për Laboratore Mjekësore

2019-02-05T16:52:08+00:00

Prezantimi i gjetjeve dhe planit të veprimit për zbatim të standardeve ndërkombëtare ISO në laboratorin kombëtar referent për tuberkulozë. ISO Standardet në Laboratorin Referent Kombëtar për Tuberkulozë Sot, përfundoi punëtoria dy ditore për të prezantuar gjetjet nga analiza GAP dhe plani e realizimit të sistemit të menaxhimit të cilësisë sipas [...]

ISO Standardet për Laboratore Mjekësore2019-02-05T16:52:08+00:00

SIGMA BMC shpalos shërbimet e eksport-it: Konventa e Prodhueseve të Kosovës

2018-11-30T19:09:07+00:00

SIGMA BMC shpalosi shërbimet e eksport-it në Konventën e Prodhuesëve të Kosovës SIGMA BMC shpalosi shërbimet e lehtësimit te eksportit për prodhuesit vendor në Konventën e Pare te Prodhuesve të Kosovës Konventa u organizuara nga Klubi i Prodhueseve te Kosoves SIGMA BMC për herë te parë në Kosovë i'u ka mundësuar ndërmarrjeve [...]

SIGMA BMC shpalos shërbimet e eksport-it: Konventa e Prodhueseve të Kosovës2018-11-30T19:09:07+00:00

B2B Mision tregtar në M.O.W 2018 Bad Salzuflen Gjermani

2018-09-17T23:28:03+00:00

SIGMA BMC lehtëson eksportin: Asiston kompanitë vendore në misionin tregtar B2B në M.O.W 2018 Konsulenti i SIGMA BMC, Myesere Hoxha e angazhuar nga projekti ICEP, përgatiti dhe asistoi kompanitë vendore të specializuara në prodhim të mobiljeve Albed, Elnor, Ukaj dhe Dekoriti në misionin B2B.  Qëllimi afat-shkurt i misionit B2B ishte krijimi [...]

B2B Mision tregtar në M.O.W 2018 Bad Salzuflen Gjermani2018-09-17T23:28:03+00:00

Zhvillimi i kapaciteteve në ndërmarrësi dhe planifikim biznesi

2018-09-11T22:16:41+00:00

Zhvillimi i kapaciteteve të grave dhe të rinjve në ndërmarrësi dhe planifikim biznesi Prill-Tetor, 2018 SIGMA BMC do të zbatoj projektin për zhvillim të kapaciteteve të grave dhe të rinjve në ndërmarrësi dhe planifikim biznesi në kuadër të projektit “Përmirësimi i mundësive për jetesë të grave dhe të rinjve të rikthyer [...]

Zhvillimi i kapaciteteve në ndërmarrësi dhe planifikim biznesi2018-09-11T22:16:41+00:00