About [email protected]

This author has not yet filled in any details.
So far [email protected] has created 14 blog entries.

Zhvillimi i kapaciteteve në ndërmarrësi dhe planifikim biznesi

2018-09-11T22:16:41+00:00

Zhvillimi i kapaciteteve të grave dhe të rinjve në ndërmarrësi dhe planifikim biznesi Prill-Tetor, 2018 SIGMA BMC do të zbatoj projektin për zhvillim të kapaciteteve të grave dhe të rinjve në ndërmarrësi dhe planifikim biznesi në kuadër të projektit “Përmirësimi i mundësive për jetesë të grave dhe të rinjve të rikthyer [...]

Zhvillimi i kapaciteteve në ndërmarrësi dhe planifikim biznesi2018-09-11T22:16:41+00:00

Ndërgjegjësimi i Grave Ndërmarrëse

2018-09-11T22:14:37+00:00

Ndërgjegjësimi i grave ndërmarrëse me standarde ndërkombëtare të menaxhimit Maj-Nëntor, 2018 Në bashkëpunim me G7-Oda ekonomike e grave, SIGMA BMC do të zbatoj projektin “Ndërgjegjësimi i grave ndërmarrëse me standarde ndërkombëtare të menaxhimit”, ku janë planifikuar një seri e seminareve/punëtorive njëditore për ngritjen e vetëdijes së grave ndërmarrëse me standardet ndërkombëtare të [...]

Ndërgjegjësimi i Grave Ndërmarrëse2018-09-11T22:14:37+00:00

Këshillim për Rritje Ndërkombëtare: Zhvillim dhe Menaxhim Eksporti

2018-09-11T22:12:44+00:00

SIGMA BMC ofruesi i këtij shërbimi Maj, 2018 Koncepti i SIGMA BMC u përzgjodh nga projekti EYE për tu përkrahur në zhvillimin e shërbimeve të reja të propozuara. Këto shërbime të reja kanë të bëjnë me promovim, zhvillim dhe menaxhim eksporti. SIGMA BMC do të ngritë kapacitete e saj dhe në [...]

Këshillim për Rritje Ndërkombëtare: Zhvillim dhe Menaxhim Eksporti2018-09-11T22:12:44+00:00

Planifikimi i Zgjerimit të Biznesit

2018-09-11T22:10:40+00:00

SIGMA BMC zbatoi projektin "Planifikimi për Rritje" Shtator, 2018 SIGMA BMC zbatoi projektin "Planifikimi për Rritje" të ko-financuar nga EBRD dhe përfituesi PiCommunications. SIGMA BMC mbështeti procesin e vendosjes së drejtimit strategjik për të ardhmen e PiCommunications . Rrugëtimi filloi me vendosjen e vizionit, misionit dhe zhvillimit të strategjive për të arritur [...]

Planifikimi i Zgjerimit të Biznesit2018-09-11T22:10:40+00:00