Environmental, Social and Governance

ESG in Kosova

Zbuloni pse Kosova po i jep prioritet parimeve Mjedisore, Sociale dhe Qeverisjes (ESG) dhe Financave të Qëndrueshme (FQ), pavarësisht se është në fazat e saj të hershme.

Eksploroni shtytësit kryesorë, duke përfshirë anëtarësimin në BE, tërheqjen e investimeve ndërkombëtare, adresimin e sfidave mjedisore dhe sociale dhe forcimin e sektorit bankar.

Lexoni artikullin e plotë në link: Imperativi që Kosova të ndjekë ESG…

Sigma BMC është partnere bashkëpunuese e IFC World Bank.

#ESG #ESMS #IFC #ESMSDiagnosis #SustainableFinance #SigmaBMC #IFCcooperationPartner