SIGMA BMC sjell programin e IFC World Bank Gratë në Borde dhe Lidership Biznesi (WBBL)

Pamje nga ngjarja e organizuar.

SIGMA BMC mbështetur nga IFC World Bank Group solli në Kosovë Programin Gratë në Bord dhe Lidership Biznesi (#WBBL) të #IFC-së.

Programi WBBL:
➡ Pozicionon nismat për diversitet dhe gjithëpërfshirje si një mjet strategjik për të nxitur talentin dhe për të nxitur rritjen dhe qëndrueshmërinë e bizneseve
➡Navigon nga paragjykimi i pavetëdijshëm në përfshirjen e vetëdijshme për të avancuar talentin dhe inovacionin
➡Shfrytëzon aftësitë  përfshirëse udhëheqëse të inteligjencës emocionale dhe sociale
➡Ngrit përpjekjet e aleatëve meshkuj për të korrur përfitimet e diversitetit dhe përfshirëjes
➡Kryezon kuadrin e lidershipit katërfish të linjës së poshtme: Njerëzit, Planet, Fitimi dhe Qëllimi
➡Çon në veprime që do të rezultojnë në përmirësimin e performancës mjedisore, sociale, qeverisëse dhe qëndrueshmërisë

#diversiteti #përfshirja #barazia #diversiteti ka rëndësi

Falenderojmë trajnerët:

Loti R. Salazar,  Mike Lubrano,  Brenda Bowman, Dr. Saxhide Mustafa dhe Dr. Myesere Hoxha

Falenderojmë zyrtarët e IFC-së:

Madina Zhanuzakova, Adalat Abdumanapova dhe Boris Janjalia