GRATË NË BORDE TË KORPORATAVE: Diversiteti në borde u sjell vlerë kompanive të Kosovës

Me 24 Qershor 2021, u mbajt tryeza me temën “Gratë në Bordet e Korporatave – Diversiteti në borde u sjell vlerë kompanive të Kosovës”

Ishte një diskutim i shkëlqyeshëm për barrierat në përfaqësimin e grave në borde, por edhe sfidat që bizneset kanë në përmbushjen e kuotës gjinore në nivel të bordeve drejtuese.

Përgjatë tryezës u prezantuan edhe masat që mund të mbështesin arritjen e përfaqësimit më të madh të grave në borde dhe udhëheqjen e biznesit.

Nga diskutimi u nxorrën edhe disa përfundime të cilat janë përmbledhur në dokumentin më poshtë.

U jemi shumë mirënjohës për kontribut në tryezë:

  • Znj. Rozeta Hajdari, Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
  • Znj. Katrin Ochsenbein, Udhëheqëse e domenit Ekonomia dhe Punësimi, Ambasada Zvicerane, Zyra e Bashkëpunimit Zviceran në Kosovë
  • Znj. Madina Zhanuzakova, Projekti, IFC Mjedis, Social dhe Qeverisje në Evropë dhe Azi Qendrore
  • Znj. Violeta Arifi-Krasniqi, Anëtare e Pavarur e Bordit, BPB
  • Znj. Linda Shala, Dhoma Ekonomike e Grave te Kosoves – G7
  • Znj. Arta Koka Grubi, Menaxhere e RN, IPKO
  • Znj. Yllka Metaj, Drejtore e Bordit, Galeria Shopping Mall

Si dhe, të gjithë pjesëmarrësve që u bashkuan dhe kontribuan në mënyrë virtuale.

Tryeza u organizua dhe financua nga SIGMA BMC në bashkepunim me partnerin bashkëpunes IFC – International Finance Corporation i përkrahur nga Ambasada Zvicerane, Zyra e Bashkëpunimit Zviceran në Kosovë – Swiss Development & Cooperation

Diskutimi: Video e Tryezës

Diskutimi u transmetua edhe në RTK Radio Kosova: Programi i mëngjesit: http://liveonlineradio.net/rtk-radio-kosova 

Kliko për të lexuar dokumentin me rekomandime.

Accelerating Women to Corporate Boards in Kosovo: Board Diversity Brings Value to Kosovo Companies

TRYEZË DISKUTIMI
24 Qershor, 2021
10:00 – 12:15 (CET)
AmCham, Prishtinë, Kosovë