featured_image

Zhvillimi i kapaciteteve të grave dhe të rinjve në ndërmarrësi dhe planifikim biznesi

Prill-Tetor, 2018

SIGMA BMC do të zbatoj projektin për zhvillim të kapaciteteve të grave dhe të rinjve në ndërmarrësi dhe planifikim biznesi në kuadër të projektit “Përmirësimi i mundësive për jetesë të grave dhe të rinjve të rikthyer dhe komunitetit vendas në regjionin e Dukagjinit” të MEDICA Gjakova të përkrahur nga Medica Mondiale, respektivisht Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammernarbeit (GIZ) GmbH.

SIGMA BMC do të ngrit kapacitet e 180 pjesëmarrëseve në zhvillim të biznes planeve dhe aftësive të tyre ndërmarrëse. Në fund të programit të trajnimit, SIGMA BMC në bashkëpunim me pjesëmarrës të përzgjedhur do të zhvilloj produktin e ri dhe zbatoj brand-im të këtij produkti.