featured_image

Pamje nga ngjarja e organizuar.

SIGMA BMC ofruesi i këtij shërbimi

SIGMA BMC promovoi shërbimet e reja në fushën e zhvillimit dhe menaxhimit të Eksportit. Ngjarja e organizuar nga Këshilli i Konsulentëve të Kosovës (BCC) në bashkëpunim me EBRD dhe Projektin Enhancing Youth Employment (EYE).

Në ngjarje, Znj. Myesere Hoxha informoi ndërmarrjet e interesuara për eksport me shërbimet e zhvillimit dhe menaxhimit të eksportit të ofruara nga SIGMA BMC. Zhvillimi i këtyre shërbimeve u përkrah nga EYE.