featured_image

SIGMA BMC zbatoi projektin “Planifikimi për Rritje”

Shtator, 2018

SIGMA BMC zbatoi projektin “Planifikimi për Rritje” të ko-financuar nga EBRD dhe përfituesi PiCommunications.

SIGMA BMC mbështeti procesin e vendosjes së drejtimit strategjik për të ardhmen e PiCommunications . Rrugëtimi filloi me vendosjen e vizionit, misionit dhe zhvillimit të strategjive për të arritur ato. Në proces të këshillë-dhënies u zhvilluar edhe plani i biznesit për drejtimin e ri në fushën e E-Commerce për 5 vitet e ardhshme.

SIGMA BMC ka siguruar se ajo çfarë është planifikuar dhe dokumentuar edhe do të zbatohet përmes vendosjes së tregueseve kyç të performancës dhe zhvillimit të mekanizmit për përcjelljen e tyre…