featured_image

SIGMA BMC ofruesi i këtij shërbimi

Maj, 2018

Koncepti i SIGMA BMC u përzgjodh nga projekti EYE për tu përkrahur në zhvillimin e shërbimeve të reja të propozuara. Këto shërbime të reja kanë të bëjnë me promovim, zhvillim dhe menaxhim eksporti. SIGMA BMC do të ngritë kapacitete e saj dhe në mënyrë paralele do të udhëheqë NVM-të e përzgjedhura në vlerësim të gatishmërisë se tyre për eksport dhe përgatitje të planeve për hyrje në tregje ndërkombëtare respektivisht planeve të eksportit.